top of page

 Opracowanie pt. „Program prac konserwatorskich. Budynek kaplicy cmentarnej i prosektorium na cmentarzu przyszpitalnym w Pruszkowie – Tworkach ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, dz. nr ewid. 199/6.” Czerwiec 2023 r.

 

Opracowanie pt. „Program prac konserwatorskich. Pałac Raczyńskich – Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7 dz. ewid. nr 27 obr. 50208.” Czerwiec 2023 r.

 

Opracowanie pt. „Nadbudowa budynku przy ul. Orzechowskiej 4 w Warszawie. Dzielnica Ochota dz. nr ewid. 43 obr. 20105. Część II – Propozycja tekstu uzasadnienia merytorycznego do projektu budowlanego, z punktu widzenia zasad ochrony zabytków.” Czerwiec 2023 r.

★ Opracowanie pt. „Opinia. Projekt nadbudowy budynku przy ul. Orzechowskiej 4 w Warszawie. Dzielnica Ochota dz. nr ewid. 43 obr. 20105. Część I – Analiza wartości zabytkowych budynku i wytyczne do projektu nadbudowy.” Maj 2023 r.

Szkolenie otwarte on-line pt. „Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach”. 3.04.2023 r.

 Zespół dworsko-parkowy Nadułki, gmina Bulkowo, województwie mazowieckie. Doradztwo w zakresie uzyskania dotacji na projekty i prace przy obiektach zespołu od Banku Gospodarstwa Krajowego. Marzec 2023 r.

Szkolenie otwarte on-line pt. „Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach”. 9.02.2023 r.

Wykład na kursie inspektora nadzoru terenów zieleni pt. „Wprowadzenie do problematyki

ochrony zabytków. Zabytkowe zespoły zieleni.” Styczeń 2023 r.

 Opinia na temat uzgodnienia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze, Warszawa, ul. Dzielna 19. Styczeń 2023 r.

Doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabytkowej Alei Lipowej oraz przebudowy stawu w zabytkowym parku w Podkowie Leśnej. 2022-2023 r.

Szkolenie otwarte on-line pt. „Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach.” 19.12.2022 r.

 Zespół dworsko-parkowy Nadułki, gmina Bulkowo, województwie mazowieckie. Doradztwo w zakresie uzyskania dotacji na projekty i prace przy obiektach zespołu od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Listopad 2022 r.

 Szkolenie otwarte on-line pt. „Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach.” 12.10.2022 r.

 Książka pt. „Dom główny frontowy… wybuduję. O ratuszu w Sierpcu i jego mieszkańcach opowieść niebanalna.” Październik 2022 r.

Wykład z prezentacją pt. „Historia i znaczenie zabytkowego parku w Podkowie Leśnej” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wrzesień 2022 r.

 Opracowanie pt. „Ekspertyza urbanistyczno-konserwatorska dla układu urbanistycznego miasta Sanniki. Miasto i Gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. Mazowieckie.” Wrzesień 2022 r.

★ Opracowanie pt. „Opinia. Wartości zabytkowe budynku mieszkalnego przy ul. Kniaziewicza 17 w Piasecznie.” Lipiec 2022 r.

 Szkolenie otwarte on-line pt. „Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach”. 14.06.2022 r.

 Wykłady na studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku „Innowacyjne metody zarządzania gminą”:

1. Efektywne zarządzanie przestrzenią publiczną. Narzędzia / instrumenty zarządcze samorządu. Styczeń 2022 r.

2. Efektywne zarządzanie przestrzenią publiczną. Praktyczne przykłady problemów zarządzania przestrzenią publiczną w miastach historycznych – studia przypadków. Styczeń 2022 r.

3. Efektywne zarządzanie przestrzenią publiczną. Praktyczne przykłady problemów zarządzania przestrzenią publiczną w miastach historycznych. Komunikacja. Luty 2022 r.

 Wykład na kursie inspektora nadzoru terenów zieleni pt. „Wprowadzenie do problematyki ochrony zabytków. Zabytkowe zespoły zieleni.” Styczeń 2022 r.

★ Nagranie serii filmów dotyczących ochrony zabytków, pt. „Akademia społecznego - Szkolenie otwarte on-line pt. „Roboty budowlane w obiekcie zabytkowym.” 17.12.2021 r.

 Opracowanie wraz dr Julianem Kołodziejem artykułu pt. „Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Projekt HICAPS. Cele i zadania.” Publikacja w materiałach z IX Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 6-8.10.2021 r.

 Opracowanie wraz dr Julianem Kołodziejem pt. „Zespół zabytkowego młyna na rzece Pilicy (Borowej), Korne ul. Młyńska 25, działka nr ewid. 11/2, gmina Kościerzyna, powiat kościerski. Koncepcja zagospodarowania młyna i jego otoczenia.” Wrzesień 2021 r.

 Szkolenie otwarte on-line pt. „Zasady projektowania przy adaptacji obiektów zabytkowych.” 10.06.2021 r.

- Opracowanie wraz dr Julianem Kołodziejem pt. „Zespół zabytkowego młyna na rzece

Łupawie. Łupawa 7, działki nr ewid. 248/1 i 248/2, gmina Potęgowo, powiat słupski. Ocena

stanu technicznego i możliwości przyszłych działań inwestycyjnych.” Czerwiec 2021 r.

Wygłoszenie referatu z prezentacją pt. „Czy potrzeba ochrony środowiska i ochrony przyrody utrudnia konserwację i restaurację zabytków? Analiza i propozycje zmian przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody, w kontekście obowiązku

konserwacji lub restauracji zabytków” na VII Konferencji Naukowej z cyklu; ,,Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami", pt. ,,Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni.” 6 maja 2021 r.

★ Wykład na seminarium – webinarium pt. „Standardy dotyczące postępowania z zielenią w obiektach zabytkowych”. 18 marca 2021 r.

 Opracowanie pt. „Opinia. Ocena wpływu projektowanych robót (projekt woonerfu) na wartości zabytkowe ulicy Środkowej w Warszawie (Dzielnica Praga Północ). Luty 2021 r.

★ Wykład na Kursie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni pt. Wprowadzenie do problematyki ochrony zabytków. Zabytkowe zespoły zieleni. Styczeń 2021.

★ Analiza. Część II. Ocena wartości zabytkowych zbiornika wodnego zabytkowym parku miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Stanisława Lilpopa. Współautor: Elżbieta Rymkiewicz-Młodkowska, styczeń 2021.

 

★ Analiza. Część I. Postępowania administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę zbiornika wodnego w zabytkowym parku miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Stanisława Lilpopa. Listopad 2020 r.

 

★ Dwór - Mnich, woj. łódzkie, gm. Oporów. Koncepcja budowy klatki schodowej z piwnicy na piętro w skrzydle północnym - opis. Rysunki: mgr inż. arch. Iwona Mastalska, część zdjęć: Marta John-Koziak. Październik 2020 r

 

★ Dwór - Mnich, woj. łódzkie, gm. Oporów. Program skucia tynków zewnętrznych

i wewnętrznych. Konsultacja merytoryczna: mgr Marta John-Koziak, zdjęcia: mgr inż. arch. Iwona Mastalska. Październik 2020 r.

★ Opinia. Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Budynek piekarni Teodora Rajcherta, ul. Grochowska 224, Warszawa Praga Południe działka nr ewid. 132, obr. 3-04-06. Sierpień 2020 r.

★ Mnich, gm. Oporów, woj. łódzkie, działka nr ewid. 43/1. Historia zespołu dworsko-parkowego. Lipiec 2020.

 

★ Program prac konserwatorskich. Pałac w Stróży, gm. Rząśnia, woj. łódzkie. Maj 2020.

 

★ Analiza wartości zabytkowych i ewentualnych zagrożeń dla roślinności porastającej działkę nr ewid. 289/1 w Giżycku przy ul. S. Moniuszki. Współpraca: mgr inż. arch. Elżbieta Rymkiewicz-Młodkowska. 27 kwietnia 2020 r.

 

★ Opinia. Wartości zabytkowe  budynku  mieszkalnego przy ul. Filomatów 23 w Warszawie. 24 marca 2020 r.

★ Program prac konserwatorskich tarasu południowego w zabytkowym budynku hotelu przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr ewid. 447, obr. 2. Październik 2019.

 

★Studium historyczno-konserwatorskie gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie. Wnętrza. Wrzesień 2019.

★Opinie na temat projektu przebudowy oraz remontu i programu prac konserwatorskich dla kamiennicy przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie z punktu widzenia wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czerwiec 2019 - sierpień 2019.

 

★ Program prac konserwatorskich. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku spichlerza i portierni na Praski Dom Rzemiosła oraz usługi centrotwórcze na terenie dawnego zespołu ,,Młyn Michla" przy ul. Objazdowej 2 w Warszawie. Lipiec 2019.

★ Koncepcja remontu budynku w zabudowie bliźniaczej przy ul. Czarnieckiego 27 w Warszawie. Opinia na temat możliwości remontu budynku z punktu widzenia zasad ochrony zabytków. Lipiec 2019.

★„Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego ratusza przy pl.Kardynała Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie.” Czerwiec 2019.

★„Studium historyczno-konserwatorskie terenu tzw. Bazaru Różyckiego w Warszawie.”Maj 2019.

 

★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku frontowego hali warsztatów mechanicznych nr 10 przy ul. Traktorzystów 22, w zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych
„Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec, 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku modelarni nr 54 przy ul. Traktorzystów 32/Cierlicka, w  zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosków o wydanie zaleceń konserwatorskich dla reliktów budynków odlewni żeliwa, magazynu wsadowego odlewni oraz odlewni brązu przy ul. Traktorzystów 28B, w zabytkowym zespole
dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec 2018.

bottom of page