top of page

★ Wykład na Kursie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni pt. Wprowadzenie do problematyki ochrony zabytków. Zabytkowe zespoły zieleni. Styczeń 2021.

★ Analiza. Część II. Ocena wartości zabytkowych zbiornika wodnego zabytkowym parku miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Stanisława Lilpopa. Współautor: Elżbieta Rymkiewicz-Młodkowska, styczeń 2021.

 

★ Analiza. Część I. Postępowania administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę zbiornika wodnego w zabytkowym parku miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Stanisława Lilpopa. Listopad 2020 r.

 

★ Dwór - Mnich, woj. łódzkie, gm. Oporów. Koncepcja budowy klatki schodowej z piwnicy na piętro w skrzydle północnym - opis. Rysunki: mgr inż. arch. Iwona Mastalska, część zdjęć: Marta John-Koziak. Październik 2020 r

 

★ Dwór - Mnich, woj. łódzkie, gm. Oporów. Program skucia tynków zewnętrznych

i wewnętrznych. Konsultacja merytoryczna: mgr Marta John-Koziak, zdjęcia: mgr inż. arch. Iwona Mastalska. Październik 2020 r.

★ Opinia. Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Budynek piekarni Teodora Rajcherta, ul. Grochowska 224, Warszawa Praga Południe działka nr ewid. 132, obr. 3-04-06. Sierpień 2020 r.

★ Mnich, gm. Oporów, woj. łódzkie, działka nr ewid. 43/1. Historia zespołu dworsko-parkowego. Lipiec 2020.

 

★ Program prac konserwatorskich. Pałac w Stróży, gm. Rząśnia, woj. łódzkie. Maj 2020.

 

★ Analiza wartości zabytkowych i ewentualnych zagrożeń dla roślinności porastającej działkę nr ewid. 289/1 w Giżycku przy ul. S. Moniuszki. Współpraca: mgr inż. arch. Elżbieta Rymkiewicz-Młodkowska. 27 kwietnia 2020 r.

 

★ Opinia. Wartości zabytkowe  budynku  mieszkalnego przy ul. Filomatów 23 w Warszawie. 24 marca 2020 r.

★ Program prac konserwatorskich tarasu południowego w zabytkowym budynku hotelu przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr ewid. 447, obr. 2. Październik 2019.

 

★Studium historyczno-konserwatorskie gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie. Wnętrza. Wrzesień 2019.

★Opinie na temat projektu przebudowy oraz remontu i programu prac konserwatorskich dla kamiennicy przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie z punktu widzenia wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czerwiec 2019 - sierpień 2019.

 

★ Program prac konserwatorskich. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku spichlerza i portierni na Praski Dom Rzemiosła oraz usługi centrotwórcze na terenie dawnego zespołu ,,Młyn Michla" przy ul. Objazdowej 2 w Warszawie. Lipiec 2019.

★ Koncepcja remontu budynku w zabudowie bliźniaczej przy ul. Czarnieckiego 27 w Warszawie. Opinia na temat możliwości remontu budynku z punktu widzenia zasad ochrony zabytków. Lipiec 2019.

★„Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego ratusza przy pl.Kardynała Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie.” Czerwiec 2019.

★„Studium historyczno-konserwatorskie terenu tzw. Bazaru Różyckiego w Warszawie.”Maj 2019.

 

★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku frontowego hali warsztatów mechanicznych nr 10 przy ul. Traktorzystów 22, w zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych
„Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec, 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku modelarni nr 54 przy ul. Traktorzystów 32/Cierlicka, w  zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosków o wydanie zaleceń konserwatorskich dla reliktów budynków odlewni żeliwa, magazynu wsadowego odlewni oraz odlewni brązu przy ul. Traktorzystów 28B, w zabytkowym zespole
dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec 2018.

bottom of page