OFERTA DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

✔ Opracowania, analizy i ekspertyzy dotyczące wartości artystycznych, naukowych i historycznych zabytków 

✔ Konsultacje dotyczące projektowania architektonicznego w obiektach i na obszarach zabytkowych

✔ Przygotowywanie wytycznych dotyczących wartości kulturowych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

✔ Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

✔ Przygotowywanie programów prac konserwatorskich

✔ Przygotowywanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowych zespołów zieleni

✔ Przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz konsultacje dotyczące procedur administracyjnych w obiektach zabytkowych

✔ Przygotowywanie projektów odwołań, zażaleń, wniosków i innych pism składanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków

✔ Przygotowywanie strategii marketingowej i koordynacja procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych

✔ Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących praktycznego stosowania procedur w zakresie ochrony zabytków, w zależności od potrzeb: w ujęciu ogólnym lub w zakresie poszczególnych zagadnień, np. procedura postępowania ze znaleziskami w trakcie robót budowlanych lub prac ziemnych, uzyskanie dotacji ze środków publicznych na prace remontowo-konserwatorskie w zabytku, procedura dotycząca rewaloryzacji zabytkowych zespołów zieleni, procedura dotycząca procesu inwestycyjnego obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków itp.

✔ Realizacja nagrań, produkcja, miks, mastering utworów muzycznych (informacje w zakładce CFNQ Records)

Przypominam, że moje usługi szkoleniowe obejmują m.in. nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz podnoszące poziom umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu. W związku z tym, usługi sfinansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych, np. ze środków unijnych zwolnione są z podatku VAT

,,Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie..."
                                    ~André Malraux 

HERITAGE CONSULTING MAŁGORZATA GMITER

NIP: 7121426799,

ADRES: ul. Pasłęcka 14d/2, 03-137 Warszawa,

TEL: 609560004,

E-MAIL: contact.hcoffice@gmail.com

© 2017 HERITAGE CONSULTING MAŁGORZATA GMITER