REALIZACJE

★ Program prac konserwatorskich tarasu południowego w zabytkowym budynku hotelu przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr ewid. 447, obr. 2. Październik 2019.

 

★Studium historyczno-konserwatorskie gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie. Wnętrza. Wrzesień 2019.

★Opinie na temat projektu przebudowy oraz remontu i programu prac konserwatorskich dla kamiennicy przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie z punktu widzenia wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czerwiec 2019 - sierpień 2019.

 

★ Program prac konserwatorskich. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku spichlerza i portierni na Praski Dom Rzemiosła oraz usługi centrotwórcze na terenie dawnego zespołu ,,Młyn Michla" przy ul. Objazdowej 2 w Warszawie. Lipiec 2019.

★ Koncepcja remontu budynku w zabudowie bliźniaczej przy ul. Czarnieckiego 27 w Warszawie. Opinia na temat możliwości remontu budynku z punktu widzenia zasad ochrony zabytków. Lipiec 2019.

★„Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego ratusza przy pl.Kardynała Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie.” Czerwiec 2019.

★„Studium historyczno-konserwatorskie terenu tzw. Bazaru Różyckiego w Warszawie.”Maj 2019.

 

★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku frontowego hali warsztatów mechanicznych nr 10 przy ul. Traktorzystów 22, w zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych
„Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec, 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla budynku modelarni nr 54 przy ul. Traktorzystów 32/Cierlicka, w  zabytkowym zespole dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec 2018.


★„Zagadnienia dotyczące ochrony i konserwacji zabytków do wniosków o wydanie
zaleceń konserwatorskich dla reliktów budynków odlewni żeliwa, magazynu wsadowego
odlewni oraz odlewni brązu przy ul. Traktorzystów 28B, w zabytkowym zespole
dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Dzielnicy Ursus w Warszawie.” Lipiec
2018.

,,Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie..."
                                    ~André Malraux 

HERITAGE CONSULTING MAŁGORZATA GMITER

NIP: 7121426799,

ADRES: ul. Pasłęcka 14d/2, 03-137 Warszawa,

TEL: 609560004,

E-MAIL: contact.hcoffice@gmail.com

© 2017 HERITAGE CONSULTING MAŁGORZATA GMITER

28515307_178958766161646_258097331014178